ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสคร์ และห้องเรียนพิเศษ Pre-cadet ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562