ประกาศ เรื่อง การปิดเรียน กรณีการฝึกของนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2562

ปิดเรียนทุกวันจันทร์ เริ่มวันจันทร์ที่ 1 ก.ค. 62 – วันจันทร์ ที่ 2 ธ.ค. 62