รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เดือนปีงบประมาณดาวน์โหลดลำดับที่อัพเดท
กันยายน2565ดาวน์โหลด36
สิงหาคม2565ดาวน์โหลด35
กรกฎาคม2565ดาวน์โหลด34
มิถุนายน2565ดาวน์โหลด33
พฤษภาคม2565ดาวน์โหลด32
เมษายน2565ดาวน์โหลด31
มีนาคม2565ดาวน์โหลด30
กุมภาพันธ์2565ดาวน์โหลด29
มกราคม2565ดาวน์โหลด28
ธันวาคม2565ดาวน์โหลด27
พฤศจิกายน2565ดาวน์โหลด26
ตุลาคม2565ดาวน์โหลด25
กันยายน2564ดาว์นโหลด24
สิงหาคม2564ดาวน์โหลด23
กรกฎาคม2564ดาวน์โหลด22
มิถุนายน2564ดาวน์โหลด21
พฤษภาคม2564ดาวน์โหลด20
เมษายน2564ดาวน์โหลด19
มีนาคม2564ดาวน์โหลด18
กุมภาพันธ์2564ดาวน์โหลด17
มกราคม2564ดาวน์โหลด16
ธันวาคม2564ดาวน์โหลด15
พฤศจิกายน2563ดาวน์โหลด14
ตุลาคม2563ดาวน์โหลด13
กันยายน2563ดาวน์โหลด12
สิงหาคม2563ดาวน์โหลด11
กรกฎาคม2563ดาวน์โหลด10
มิถุนายน2563ดาวน์โหลด9
พฤษภาคม2563ดาวน์โหลด8
เมษายน2563ดาวน์โหลด7
มีนาคม2563ดาวน์โหลด6
กุมภาพันธ์2563ดาวน์โหลด5
มกราคม2563ดาวน์โหลด4
ธันวาคม2562ดาวน์โหลด3
พฤศจิกายน2562ดาวน์โหลด2
ตุลาคม2562ดาวน์โหลด1

——————————————————————–

รายละเอียดประกอบงบทดลอง กระทบยอดฝากคลังปี 2565ดาวน์โหลด
รายละเอียดประกอบงบทดลอง กระทบยอดฝากคลังปี 2564ดาวน์โหลด
รายละเอียดประกอบงบทดลอง กระทบยอดฝากคลังปี 2563ดาวน์โหลด
รายละเอียดประกอบงบทดลอง กระทบยอดฝากคลัง-ดาวน์โหลด