ระบบสมัครเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม.20

: ข่าวประกาศ :

---> คลิก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 และ ม.4 <---
1.ห้องเรียนทั่วไป เปิดระบบให้สมัครวันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2563 (ปิดระบบเวลา 17.00 น.)
---> คลิก สมัครห้องเรียนทั่วไป ม.1 และ ม.4 <---
2. ห้องเรียนพิเศษ Pre-Cadet, IEP. รับสมัครเพิ่มเติม สมัครถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 (ปิดระบบเวลา 17.00 น.)
---> คลิก สมัครห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนพิเศษ Pre-Cadet ม.1, IEP. ม.1 <---