ประกาศเรียกลำดับสำรอง (เพิ่มเติม รอบที่ 3) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อมามอบตัวในวันที่ 17 มิ.ย. 63

ขอให้นักเรียนลำดับสำรองที่มีรายชื่อดังแนบท้ายประกาศนี้ มามอบตัวในวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. หากไม่มามอบตัวตามวัน และเวลา ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศเรียกลำดับสำรอง-และห้องมอบตัว-ม.4-รอบ3