ประกาศ งดการเรียนการสอนในรูปแบบการมาเรียนปกติ ที่โรงเรียน (On Site) ของนักเรียน ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ถึง วันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕