นายกองเอกปราโมทย์ ธ้ญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้เข้าเยี่ยม ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง