ประกอบพิธี”เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563นายสาส์นลิขิตชัยพลไธสง ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู/บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ประกอบพิธี”เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563ณ ลานพิธีโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา