ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (กรณีจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนเดิม ประเภทใช้ความสามารถพิเศษ)

** ลงทะเบียนรายงานตัวออนไลน์ที่ https://forms.gle/aDhYx6k1spXDo7wS8