แจ้งการปิดเรียนกรณีพิเศษ ในวันที่ 3 ก.ย. 2563

แจ้งการปิดเรียนกรณีพิเศษ ในวันที่ 3 ก.ย. 2563 เนื่องจากโรงเรียนได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานตามแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างวันที่ 3-5 ก.ย. 2563 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเพชรบุรี จ.เพชรบุรี