โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านทางออนไลน์

khamthibaaykhantnthwaaysaty_prabhnaaephcch