“นักเรียน ชั้น ม.ปลาย ที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)”

 

“นักเรียน ชั้น ม.ปลาย ที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ให้ลงทะเบียนขอกู้ผ่านแอปพิเคชั่น กยศ.connect ภายในวันที่ 31 ก.ค. 2564
และนำส่งเอกสารที่ครูแนะแนว ภายในวันที่ 31 ส.ค. 2564”