ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองทุกท่าน ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 นี้ จะเป็นการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 ดังนั้นบุตรหลายที่อยู่นอกจังหวัดขอความร่วมมือกลับมายังจังหวัดอุดรธานี ก่อนวันที่ 15 พ.ค. 2564