ประกาศเปลี่ยนแปลง ปฏิทินการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับใหม่) โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา (กรณีเปิดเทอม 1 มิถุนายน 2564)