การลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

1. ให้นักเรียนลงทะเบียนสอบแก้ตาม link ที่ด้านล้างนี้
2. หลังจากลงทะเบียนแล้ว ให้นักเรียนติดต่อรับงานกับคุณครูประจำวิชานั้นๆ ที่นักเรียนสอบไม่ผ่าน
3. นักเรียนชั้น ม.1,2,4,5 ให้นำงานมาส่งครูตอนเปิดเทอม
4. ส่วนนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 รับงานแล้วให้ส่งครู ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เพราะ การอนุมัติจบรอบ 2 วันที่ 15 พฤษภาคม 64

—> คลิก ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภารเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 <—