ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

แจ้งให้นักเรียนลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ในวันที่  16  มีนาคม  2563 และให้นักเรียนที่ยังไม่ผ่านสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 ให้ไปประชุมที่  โดมสีฟ้า  เวลา 8.30 น  มีขั้นดังนี้

  1. เพื่อรับฟังคำชี้แจ้งจากทางโรงเรียน
  2. ลงทะเบียน

ลงทะเบียน  ม.1   https://forms.gle/X3oC2sNnPkvctRAu6

ลงทะเบียน ม.2  https://forms.gle/cUrortWACP7aDDid7

ลงทะเบียน ม.3  https://forms.gle/XFcDfL2cH1LogAY5A

ลงทะเบียน ม.4  https://forms.gle/ZvQ1mVVBqrofStW97

ลงทะเบียน ม.5 https://forms.gle/jRjLMhDYxauuC68ZA

ลงทะเบียน ม.6   https://forms.gle/UBXqr8fSnDLACDiQ6