ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ โครงการห้องเรียนพิเศษ

โปรดอ่าน แนวทางปฏิบัติ
1. นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก ให้มารายงานตัวภายในวันที่ 14 มีนาคม 63 เวลา 08.30 – 12.00 น. หากไม่มาตามวันเวลาที่กำหนด จะถือว่า สละสิทธิ์
2. ให้นำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบและบัตรประจำตัวประชาชน มายืนยันในวันรายงานตัวด้วย
3. ให้นักเรียนมามอบตัวในวันที่ 17 มีนาคม 63 เวลา 08.30 – 12.00 น.
4. นักเรียนที่ได้ลำดับสำรองไม่ต้องมารายงานตัว ทางโรงเรียนจะติดต่อกลับไป หากตัวจริงไม่มารายงานตัวตามจำนวน
5. ในวันรายงานตัวและมอบตัว นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนเท่านั้น

Download : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ โครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Download : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ โครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4