ประกาศรับนักเรียน-ม.๑-โครงการห้องเรียนพิเศษ Pre-cadet และโครงการห้องเรียนพิเศษ IEP. (เพิ่มเติม)

สมัครที่ upr.ac.th/regis

ประกาศรับนักเรียน-ม.๑-โครงการห้องเรียนพิเศษ-Pre-cadet-เพิ่มเติม

ประกาศรับนักเรียน-ม.๑-โครงการห้องเรียนพิเศษ-IEP.-เพิ่มเติม.pdf