การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

–> ระบบรับสมัคร Online <–
  1. ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  2. ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  3. หนังสือรับรองผลการเรียนกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ม.1
  4. หนังสือรับรองผลการเรียนกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ม.4
  5. รายชื่อนักเรียนที่มีคุณสมบัติสมัคร เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา (ม.3 เดิม) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์
  6. รายชื่อนักเรียนที่มีคุณสมบัติสมัคร เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา (ม.3 เดิม) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
  7. รายชื่อนักเรียนที่มีคุณสมบัติสมัคร เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา (ม.3 เดิม) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน / ภาษาเกาหลี/ ภาษาญี่ปุ่น