ประกาศการรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563

แนวทางปฏิบัติ

  • สมัครออนไลน์เท่านั้น
  • นักเรียนทุกประเภท (รวมทั้ง ม.3 เดิม) ต้องตรวจสอบรายละเอียดประกาศฉบับใหม่ และวันเวลาตามปฏิทินการรับสมัครใหม่อีกครั้ง
  • สมัครแล้วไม่ต้องสมัครใหม่

สมัครได้ที่ www.upr.ac.th/regis

ยกเลิกประกาศรับสมัครนักเรียนฉบับเดิม

ประกาศการรับสมัครนักเรียนประเภท-ม.3-เดิม-เพิ่มเติม

ประกาศการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนทั่วไป-ระดับชั้น-ม.1

ประกาศการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนทั่วไป-ระดับชั้น-ม.4