หมดเวลารับสมัครแล้ว


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
- ประเภทสอบสอบคัดเลือก สมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 9 - 13 มีนาคม 2567 เวลา 16.30 น.
- ประเภทเงื่อนไขพิเศษ สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน ได้ตั้งแต่วันที่ 9 - 13 มีนาคม 2567 เวลา 16.30 น.
- ประเภทความสามารถพิเศษ สมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 9 - 10 มีนาคม 2567 เวลา 16.30 น.