ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2567
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุดรธานี

ประเภทสอบคัดเลือก / เงื่อนไขพิเศษ รับสมัคร วันที่ 9 - 13 มีนาคม 2567 เวลา 16.30 น.
ประเภทความสามารถพิเศษ รับสมัคร วันที่ 9 - 10 มีนาคม 2567 เวลา 16.30 น.

ประเภทห้องเรียนพิเศษ (เพิ่มเติม) รับสมัคร วันที่ 9 - 13 มีนาคม 2567 เวลา 16.30 น.