การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3

ระหว่างวันที่ 23-27 ม.ค. 2562

โพสต์โดย โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา เมื่อ วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2019