ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (กรณีรับเพิ่มเติม)

โปรดอ่านรายละเอียดประกาศ และทำตามขั้นตอนให้ครบถ้วน
  1. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียน กรณีรับเพิ่มเติม
  2. ประกาศกำหนดห้องมอบตัวในวันที่ 9 เมษายน 2565
  3. ให้นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก กรอกแบบสำรวจข้อมูล ก่อนการมอบตัว

ข้อมูลอื่นๆ