ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่คาดว่าจะได้เรียนซ้ำชั้น ปีการศึกษา 2565

ให้นักเรียนที่คาดว่าจะได้เรียนซ้ำชั้นทุกคน และนักเรียนที่ไม่จบ ม.3 , ม.6 เข้าประชุมฟังคำชี้แจง ณ อาคาร 100 ปี เวลา 08.00 น. ในวันจันทร์ที่ 9 พ.ค.65 โดยไม่ต้องเข้าแถวหน้าเสาธง