ประกาศ การปิดเรียนกรณีพิเศษ เนื่องจากโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยาได้รับมอบหมายจากสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี ให้เป็นสถานที่ จัดสอบธรรมศึกษา ในวันอังคาร ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕