คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สมาคมผู้ปกครอง และ ครู โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ต้อนรับ ผู้อำนวยการสมดุลย์ โฉมหาญ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา