ประกาศโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา เรื่อง งดการเรียนการสอนในรูปแบบการมาเรียนปกติที่โรงเรียน (On Site) เพื่อความปลอดภัยและระวังป้องกันนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไม่ต้องเสี่ยงกับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ถึง 16 กรกฎาคม 2564

ประกาศโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา เรื่อง งดการเรียนการสอนในรูปแบบการมาเรียนปกติที่โรงเรียน (On Site) เพื่อความปลอดภัยและระวังป้องกันนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไม่ต้องเสี่ยงกับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ถึง 16 กรกฎาคม 2564 อ่านเพิ่มเติม