ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน สือค้นข้อมูล ฝึกอบรมด้าน ICT ของนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา