ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป (รวมทั้ง ม.3 เดิม)

ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายด้วยชุดนักเรียน พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการ ออกให้ที่มีรูปถ่ายติด และเตรียมอุปกรณ์สำหรับการสอบ (ดินสอ 2B , ยางลบ , ปากกา) มาให้พร้อมในวันสอบ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเรียนต่อชั้น ม.1
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเรียนต่อชั้น ม.4
–> ระบบค้นหารายชื่อผู้เข้าสอบ <–