ประกาศงด การเรียนการสอนในรูปแบบการมาเรียนปกติที่โรงเรียน (On Site) ของนักเรียน ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ ถึง วันศุกร์ ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕