ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา2566(ห้องเรียนทั่วไปประเภทความสามารถพิเศษ)

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา2566(ห้องเรียนทั่วไปประเภทความสามารถพิเศษ)