การประชุมคณะกรรมการดำเนินูการจัดงานและคณะกรรมการติดสินงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี ศูนย์การแข่งขันที่ 1 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา