ประกาศโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร/หอประชุม แบบ ๑๐๑ ล./๒๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับเรื่องดาวน์โหลด
1ประกาศโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร/หอประชุม แบบ ๑๐๑ ล./๒๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลด
2เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ดาวน์โหลด
3ตารางคำนวณหาคา FACTOR F งานปรับปรุงและซ่อมแซมดาวน์โหลด
4รายการประเมินงานและราคา (แบบ ปร.4)ดาวน์โหลด (PDF)
ดาวน์โหลด (Excel)
5สรุปราคาค่าปรับปรุง-ซ่อมแซม (แบบ ปร.5(ก))ดาวน์โหลด
6สรุปราคาค่าปรับปรุง-ซ่อมแซม (แบบ ปร.6)ดาวน์โหลด
7รายการปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร/หอประชุม แบบ 101 ล./27ดาวน์โหลด