พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายวิเชียร ทุยเวียง รองผู้อำนวยการ ได้รับมอบหมายจาก นายสาส์นลิขิตชัย พลไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ให้ปฏิบัติหน้าแทน พร้อมด้วยบุคลากรครู และนักเรียนโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ประกอบพิธี “ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว” 28 กรกฎาคม 2563 ..พร้อมถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน..