แนวทางการมอบตัวของนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565

**โปรดทำตาม ข้อ 1 – 2 นี้ แล้วศึกษารายละเอียดอินโฟกราฟิกที่แนบมาด้านล่างนี้
  1. ตรวจสอบรายชื่อ และห้องมอบตัว
  2. กรอกข้อมูล ประวัติส่วนตัวของนักเรียน (โปรดกรอกข้อมูลในระดับชั้นของนักเรียนเท่านั้น)