พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลเอกศิวะ ภระมรทัต ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 เป็นผู้เชิญพระราชกระแสทรงชมเชยและสิ่งของพระราชทาน มอบให้แก่ นายปรัชญา ใจบุญ นักเรียนชั้น ม.5/4