เชิญชวนผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในโอกาศเฉลิมพระชนพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

ร่วมลงนามถวายพระพร