รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เดือนปีดาวน์โหลด
ตุลาคม2562ดาวน์โหลด
พฤศจิกายน2562ดาวน์โหลด
ธันวาคม2562ดาวน์โหลด
มกราคม2563ดาวน์โหลด
กุมภาพันธ์2563ดาวน์โหลด
มีนาคม2563ดาวน์โหลด
เมษายน2563ดาวน์โหลด
พฤษภาคม2563ดาวน์โหลด
มิถุนายน2563ดาวน์โหลด
กรกฎาคม2563ดาวน์โหลด
สิงหาคม2563ดาวน์โหลด
กันยายน2563ดาวน์โหลด
ตุลาคม2563ดาวน์โหลด
พฤศจิกายน2563ดาวน์โหลด
ธันวาคม2564ดาวน์โหลด

——————————————————————–

รายละเอียดประกอบงบทดลอง กระทบยอดฝากคลัง เดือนมิถุนายนปี 2563ดาวน์โหลด
2-2รายละเอียดประกอบงบทดลอง กระทบยอดฝากคลัง-ดาวน์โหลด