ประกาศรับสมัครบุคคลชาวต่างประเทศ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูสอนภาษาอังกฤษ ในโครงการห้องเรียนพิเศษ IEP (Intensive English Program)

ด้วย โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
จำนวน 1 อัตรา โดยผู้สมัครคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติและเงื่อนไขการจ้าง รายละเอียดแนบนี้

publicIEP

EmploymentAppplication