• สำหรับนักเรียนและบุครลากรโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
 • เปิดระบบโหวต ในวันที่ 29 ต.ค. ถึง วันที่ 7 พ.ย. 62
 • - ขั้นตอนการโหวต -
 • 1- login เข้าสู่ระบบ
 • - ใส่ username (รหัสประจำตัวนักเรียน)
 • - ใส่ password (เลขบัตรประชาชน 13 หลัก)
 • 2- เลือกโหวตผู้สมัครที่ต้องการ โดยสามารถโหวต ดาว และ เดือน ได้อย่างละหนึ่งครั้ง
 • 3- ยืนยัน การเลือกอีกครั้ง
 • 4- เมื่อโหวตทั้ง ดาว และ เดือนแล้ว จะออกจากระบบและถือเป็นอันสิ้นสุดการโหวต
 • 5- เสร็จสิ้น
 • 6- ถ้า ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ หรือมีเรื่องสอบถาม คลิกที่เมนู ติดต่อ
 • เข้าสู่ระบบโหวต
เกี่ยวกับเรา
        - เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ โหวต ดาว-เดือน อัตตลักษ์ "ลูก อ.พ.ร. ยิ้มพร้อมน้อมไหว้" ของ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
ทำไมถึงต้องใช้เว็บไซต์ โหวต ดาว-เดือน อัตตลักษ์ "ลูก อ.พ.ร. ยิ้มพร้อมน้อมไหว้"
        - ลดความล่าช้าในการโหวต สะดวกการใช้ ลดเวลาในการนับคะแนน ลดการใช้เอกสาร ลดโลกร้อน

Copyright © 2018-2019 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา