ประกาศเรื่อง การทดลองเปิดเรียน On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เต็มรูปแบบแบบ

ประกาศเรื่อง การทดลองเปิดเรียน On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เต็มรูปแบบแบบ**ในวันที่ 13 – 14 ส.ค. 63 นักเรียนกลุ่ม B เรียนที่โรงเรียนโดยใช้ตารางเรียนดังนี้ วันที่ 13 ส.ค. 63 ใช้ตารางเรียนวันจันทร์ วันที่ 14 ส.ค. 63 ใช้ตารางเรียนวันอังคารวันจันทร์ที่ 17 ส.ค. 63 นักเรียนทุกระดับชั้น ทุกห้อง ทุกคน เรียนตามปกติเริ่มใช้ตารางเรียนวันจันทร์เป็นต้นไปรายละเอียดตามแนบนี้