ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (ห้องเรียนทั่วไป) และรายละเอียดการมอบตัว

*** แก้ไขระยะเวลารายงานตัว สามารถมารายงานตัวได้ถึงเวลา 16.30 น. (ที่ห้องวิชาการ อาคาร 1 )

รายละเอียดการมอบตัวและขั้นตอนปฏิบัติ