ตรวจสอบ รายชื่อห้องมอบตัว ม.4

ให้นักเรีนยที่มีรายชื่อมอบตัวตามห้องที่ระบุ เตรียมเอกสารให้พร้อมตามรายกายที่ได้ชี้แจงในวันรายงานตัว