ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562


Download รายละเอียดและใบสมัครห้องเรียนทั่วไป(รับสมัครวันที่ 22-27 มี.ค. 62 ยกเว้นวันที่ 24 เพื่อหยุดเลือกตั้ง)

ประกาศรับสมัครห้องเรียนทั่วไป ม. 1
Download
ใบสมัครห้องเรียนทั่วไป ม.1
Download
ประกาศรับสมัครห้องเรียนทั่วไป ม. 4
Download
ใบสมัครห้องเรียนทั่วไป ม.4
Download
Download รายละเอียดและใบสมัครห้องเรียนพิเศษ
ที่ วันที่รับสมัคร ประเภทห้องเรียน รายละเอียดการรับสมัคร ใบสมัคร
No. Date Name Detail Register
1 23 - 27 กุมภาพันธ์ 62 โครงการห้องเรียนพิเศษ Pre - Cadet ม.1 PDF PDF
2 23 - 27 กุมภาพันธ์ 62 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.1 PDF PDF
3 23 - 27 กุมภาพันธ์ 62 โครงการห้องเรียนพิเศษ Pre - Cadet ม.4 PDF PDF
4 23 - 27 กุมภาพันธ์ 62 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.4 PDF PDF
5 23 - 27 กุมภาพันธ์ 62 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) PDF PDF

More table examples coming soon...