รายละเอียด ประกาศรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563

โปรดอ่าน ! รายละเอียดประกาศให้ครบถ้วน

Download : ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Download : ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

สมัครได้ที่ www.upr.ac.th/regis