สำหรับนักเรียนที่ติดลำดับสำรอง
  ด่วน!! ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามเอกสารที่แนบมานี้มารับเอกสารมอบตัวในวันที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น.-10.00น. ที่ห้องวิชาการโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0878675987 เอกสารที่แนบ

   ประกาศผลการสอบจัดกลุ่มนักเรียน ม.3 เดิม, ผลการสอบคัดเลือก และการใช้คะแนน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
        -แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (แผน1)
        -แผนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ (แผน 2)
        -แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (แผน 3)

   ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ประเภทสอบคัดเลื่อกและใช้คะแนน O-NET เข้าเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
   ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์จับสลากเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


ขอแสดงความชื่นชมและยินดี
นักกีฬาบาสเก็ตบอลโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ในนามจังหวัดอุดรธานี กับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) การแข่งขันบาสเกตบอล ประเภททีมชาย กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 30 "ศรีสะเกษเกมส์" ระหว่างวันที่ 13-23 มี.ค. 2557 รายละเอียพเพิ่มเติม

>