ศุนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ ศูนย์สุขศึกษาและพละศึกษา

  - เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 - 27 กันยายน 2557

  - แข่งขันวันที่ 6 ตุลาคม 2557 ทุกรายการแข่งขัน

**หมายเหตุ ในทุกรายการแข่งขันให้นำบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดงตนที่จุดลงทะเบียนด้วย